Σάββατο

μάνα

Η μάνα τα γνωρίζει όλα. Τα καταπίνει όλα.
Έχει την δύναμη τον όγκο και την ευσπλαχνία,
παίζει με εμένα.
Σκάβει στο σώμα μου,
αρχίζει να τρώει την κοιλιά μου
τα χρόνια μου, τις ρίζες,
Τις θάλασσες πίνει, μπρος στα μάτια μου
τα διαμάντια μου και τη σκόνη από το δωμάτιο μου.
Με καταπίνει ολόκληρο
μετράει αντίστροφα κάθε μία μέρα από το διακόσια εβδομήντα,
χωρίς να ξέρει το γιατί
κι στα μαλλιά της που είναι όλο μπούκλες μπλέκει τα χέρια της για να μην της βγάλουν τα μάτια.