Δευτέρα

Κατεβαίνει τώρα


Πέντε
Δέκα
Δεκαπέντε
Είκοσι
Είκοσι πέντε
Τριάντα
Τριάντα πέντε
Σαράντα
Σαράντα πέντε
Πενήντα
Φτου και βγαίνω.
Πού είσαι κρυμμένη Ευτυχία;

Πέντε
Δέκα
Δεκαπέντε
Είκοσι
Είκοσι πέντε
Τριάντα
Τριάντα πέντε
Σαράντα
Σαράντα πέντε
Πενήντα
Στα πενήντα μου σε ψάχνω ακόμη.
Πού είσαι κρυμμένη Ευτυχία;

Ύστερα,
Εξήντα
Εξήντα πέντε
Εβδομήντα
Εβδομήντα πέντε
φτου και βγαίνω και χάνομαι και φεύγω


Mα πού είσαι κρυμμένη Ευτυχία;
~-~~-~

Από τη μέση και πάνω οκτώ οργασμούς,
από τη μέση και κάτω ενεά.

~-~

Άμα τα τανάπαλι με καθιστούν αιώνιο
Τα τούμπαλιν και τη ναυτία τα καταπολεμώ με μαϊντανό.


1 σχόλιο: